//////

Seo

Seo

INNY TYP CENTRALI

 • Luty 26, 2015 9:25 am

Inny typ central automatycznych, produkowanych. . przez , szwedzką firmę L. M. Ericson i spotykanych w Polsce, działa: na zasadzie wybierania pośredniego. W omawianym systemie im­pulsy tarczy numerowej kierowane są do specjalnego urządzęnia, tak zwanego rejestru, który z kolei steruje ustawianiem wybieraków w centrali. W centralach pośrednich stosowane są .wybieraki o napędzie maszynowym (silnikowym). Zespoły szczotek wybieraka są sprzęgane na czas ustawiania z wałem silnika.Oba wymienione systemy central telefonicznych są centralami opartymi na elementach elektromechanicznych. Obecnie prowa­dzone są badania nad zastąpieniem ich członami elektronicznymi, które cechuje większa sprawność i niezawodność działania.

KABEL SYSTEMU

 • Luty 26, 2015 8:51 am

Kabel systemu TAT-3 założony w 1963 r. zapewnia łącz­ność dla 128 kanałów telefonicznych.Jak będzie przebiegał dalszy rozwój łączności telefonicznej, trudno dziś przewidzieć. Można wszakże przypuszczać, że wielką rolę odegrają w przyszłości kosmiczne stacje telekomunika­cyjne. Zapraszamy czytelników ponownie na zajęcie kółka sekcji łączności. Chcemy bowiem zapoznać się z pracą konstruktorską naszych kolegów. Bardziej doświadczeni spośród nich już wcze­śniej wysunęli propozycje wykonywania modeli poglądowych, które byłyby użyteczne na zajęciach lekcyjnych z fizyki w kia-, sie VIII.- Zaprojektowali makietę telefonu oraz wykonanie mo­delu z telefoniczną tarczą numerową.

BUDOWA UCHA

 • Luty 26, 2015 6:42 am

Kończąc nasze informacje o początkach telefonii, zapoznajmy się z budową organu słuchu, czyli uchem ludzkim., Poznając bo­wiem budowę ucha, lepiej zrozumiemy zasady przekazywania wiadomości w postaci dźwięków. Ucho składa się z trzech głównych części: ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego. Drgania dźwiękowe w postaci fal docierają bezpośrednio do małżowiny usznej, gromadzą się w przewodzie słuchowym i działają na błonę bębenkową, oddzie­lającą ucho zewnętrzne od_ucha. środkowego, wskutek czego bło­na zostaje pobudzona do drgań. Od błony bębenkowej drgania są przenoszone do „mechanizmu” ucha środkowego (kostek słuchowych), składającego się’ z młoteczka, kowadełka i strzemiączjca. Młoteczek jest przyro­śnięty do błony bębenkowej.

PRACA NAD UDOSKONALENIAMI

 • Luty 26, 2015 6:39 am

Nad udoskonaleniem telefonu pracowało wielu wybitnych wy­nalazców, między innymi Tomasz Edison, Zbudował on nowy nadajnik, który znacznie poprawił słyszalność rozmów telefo­nicznych. Mikrofon edisonowski składał się z płytki .z sadzy węglowej osadzonej pomiędzy płytkami platynowymi, z których jedna stykała się z membraną mikowy. Prąd z baterii płynął mię­dzy płytkami przez masę węglową. Dziełerrl Edisona było również wprowadzenie do obwodu telefonu specjalnej zwojnicy z rdze­niem żelaznym zwanej transformatorem. Zwojnica ta składała się właściwie z dwóch uzwojeń: pierwotnego i wtórnego, które umieszczono jedno na drugim. Wykonano je z drutu izolowane­go.

RADOŚĆ WYNALAZCY

 • Luty 26, 2015 6:38 am

W nadaj-, niku zastosował małe naczynie z checzą, którą nazwalibyśmy siaj. elektrolitem. Do jej powierzchni dotykał platynowy drumle przymocowany do membrany. W obwód nadajnika .włączono baterię galwaniczną. Nad membraną nadajnika umieszczono, tubę, papierową. Tak udoskonalony- telefon przyniósł wielką radość wynalazcy. Wieczorem 10 marca 1876 roku przeprowadzał Bell ze^woira, asystentem pierwszą rozmowę telefoniczną. Nadajnik był zainstalowany na strychu, odbiornik:zaś w piwnicy.Tak mniej więcej przebiegała praca wynalazcy telefonu Grahama Bella.   Doświadczenia w zakresie przekształcania dźwięków w sygnały elektryczne przeprowadzał w Niemczech w latach 1860—1863 nauczyciel matematyki i przyrody Reis.

PRACUJĄC NAD ZESTAWEM

 • Luty 26, 2015 6:25 am

Instruktor zachęcał do estetycznego wykonania części składo­wych zestawu ćwiczeniowego. Wyniki pracy innych brygad były na różnym poziomie, jed­nym praca szła lepiej, innym zaś gorzej. Za pomocą urządzenia zbudowanego przez Kazika , i Antka można było ćwiczyć, nada­wanie sygnałów alfabetem Morse’a dzięki dłuższym lub krótszym błyskom oraz przerwom w świeceniu żarówki. Zespół pracujący nad zestawem z głośnikiem trudził się przy wykrawaniu otworów do głośnika. Wreszcie nadeszła chwila wy­konania połączeń elektrycznych za pomocą lutowania. Czynności te wykonał z dużą sprawnością Waldek. Starannie odizolowane końcówki przewodników dolutowywano do. odpowiednich punk­tów zgodnie ze schematem montażowym.

DO ODCZYTANIA WIADOMOŚCI

 • Luty 26, 2015 6:00 am

Do odczytania wiadomości służy znany już nam alfabet, którego podstawowym elementem graficznym jest kropka, a kreskę przyjęto uważać za znak trzykrotnie dłuższy. Przerwa pomiędzy kropkami i kreskami jednej litery jest równa długości kropki. Poszczególne natomiast znaki pisarskie (litery) rozdziela się długością odpowiadającą trzem kropkom. Pełny alfabet Morse’a podano w załączonej tabelce. Nadawanie znaków alfabetu nie przedstawia większej trud­ności. Z chwilą naciśnięcia lewego rapaienia dźwigni klucza na­stąpi zamknięcie obwodu elektrycznego. Dzięki temu prąd z ba­terii popłynie przewodem linii do uzwojenia elektromagnesu, a następnie ziemią- do źródła.

Czy współczesna młodzież polubi historię?

 • Maj 9, 2012 11:48 am

Jednym z najbardziej nie lubianych przedmiotów szkolnych jest historia. Młody człowiek z ogromna niechęcią przedziera się przez podręczniki naszpikowane datami, mało interesującą treścią, suchym przekazem autora. Okazuje się jednak, że kiedy historyczne fakty zostaną przedstawione w inny sposób, historię można bardzo polubić. Gdyby nie współczesna technika, elektronika, multimedia nie mogłoby powstać Muzeum Powstania Warszawskiego. Każdego dnia, muzealne sale wypełniają tłumy odwiedzających, w każdym wieku. Multimedialny przekaz wiedzy o tych tragicznych dniach Warszawy i Polaków fascynuje wszystkich, niezależnie od wieku. Można oglądać filmu, słuchać autentycznych relacji, wyszukiwać interesujących nas przekazów. Tu multimedia zapewniły ogromną ciekawość historii. W wielu ośrodkach muzealnych, urządzenia multimedialne pozwalają na dogłębniejsze i ciekawsze poznanie muzealnych eksponatów. Nauczenie się na pamięć, dat, choćby najciekawszych wydarzeń historycznych, nie pozwala na zrozumienie historii, na jej polubienie. Interaktywny przekaz przemawia najlepiej do współczesnej młodzieży.

Internet – możliwość robienia zakupów

 • Maj 4, 2012 7:22 am

W obecnych czasach zrewolucjonizowała się niemal każda dziedzina życia. W ciągu ostatnich paru lat ciągle obserwujemy zmiany, wszędzie, zarówno w sposobie postępowania ludzi, jak również ich mentalności i toku myślenia. Nawet taka sprawa jak zakupy sporo się zmieniła w stosunku do tego, co było jeszcze parę lat temu. Kiedyś zdawałoby się nie do pomyślenia, aby robić zakupy bez wychodzenia z domu. Teraz jest to prostsze, niż komukolwiek by się kiedyś wydawało. Przez Internet możemy zamówić dosłownie wszystko – odzież, obuwie, jedzenie, rośliny, zabawki, przyprawy, bieliznę, farbę do włosów. Można by wymieniać w nieskończoność produkty, które możemy w taki sposób zamówić. Dostawa jest bardzo prosta i często niedroga. Wszystko, czego potrzebujemy przyjdzie do nas paczką, wprost do naszych drzwi. Jest to zdecydowanie wygodna i przyjemna forma zakupów, szczególnie dla ludzi zapracowanych. Kolejnym plusów internetowych zakupów jest to, że możemy zamówić rzeczy, które nie są dostępne w sklepach w naszej okolicy. Dzięki temu nie musimy daleko jechać, by zdobyć konkretną rzecz, której potrzebujemy, wystarczy znaleźć ją w Internecie w opłacić przesyłkę.

Gry multimedialne – rozrywka i edukacja

 • Luty 20, 2012 3:33 am

Komputerowe gry podbiły cały świat. Na ich punkcie oszalały dzieci, młodzież, dorośli. Dlaczego gry multimedialne tak fascynują? Połączenie dźwięku, grafiki, animacji, wideo, efektów specjalnych niejednokrotnie sprawia tak rzeczywiste wrażenie na odbiorcy, że potrafi niemal zintegrować się z wirtualnym światem na ekranie monitora i godzinami spędzać przed nim czas. Na bazie gier rozrywkowych, powstały multimedialne programy edukacyjne, przeznaczone dla dzieci w różnym wieku. Uczą i bawią, edukują. Aby uatrakcyjnić, do niektórych gier producenci zapraszają znanych aktorów, którzy wcielają się w występujące w grach postaci. Dzięki multimediom dzieci się szybciej rozwijają. Istnieją tu jednak pewne zagrożenia. Rodzice, opiekunowie powinni sprawować nadzór nad doborem gier stosownie do wieku dziecka. Nie jest wskazane korzystanie przez najmłodszych z gier przedstawiających brutalne zachowania jej bohaterów. Niestety, najnowsza historia multimediów zna przypadki, gdy zafascynowany grą dzieciak postanowił przenieść wirtualny świat do rzeczywistego, a konsekwencje były tragiczne.

Z CHWILĄ PODNIESIENIA TELEFONU

 • Luty 26, 2015 9:27 am

Z chwilą podniesienia mikrotelefonu z widełek następuje w centrali samoczynnie pierwsza czynność — przekaźnik włącza. do obwodu naszego aparatu sygnał zgłoszenia — „centrala goto­wa do wykonania zlecenia”. Kręcąc tarczą numerową, wysyłamy pierwszą serię impulsów . odpowiadającą pierwszej cyfrze numeru żądanego abonenta. W tym czasie wybierak grupowy w centrali, ustawi się na odpo­wiednich stykach.  Wykręcamy tarczą numerową — drugą, trzecią, czwartą lub dalszą cyfrę, a odpowiednie wybieraki wyszukują żądane połą­czenia. Bywa tak, że już po wybraniu dwóch cyfr otrzymujemy sygnał „zajętości”. Oznacza to, że potrzebne nam wybieraki są chwilowo zajęte i dalsze wybieranie jest bezskuteczne.

MIEJSKA SIEĆ TELEFONICZNA

 • Luty 26, 2015 9:26 am

Przejdźmy z kolei . do omówienia zasady funkcjonowania miejskiej sieci telefonicznej. W tym celu skorzystamy z rysun­ku 53, na którym schematycznie uwidoczniono dwa aparaty (AT), linie abonenckie (La) oraz zespół urządzeń centrali automatycznej (CA), do której jest dołączonych.wiele linii abonenckich. W.centralach o dużej pojemności do 10 000 abonentów mamy czterocyfrowe numery telefonów, w większych miastach pięcio- i   sześciocyfrowe. Warto uświadomić sobie ogrom czynności, jakie muszą być wykonane automatycznie i bezbłędnie, aby centrala dokonała, połączenia naszego aparatu z wybranym numerem, — jednym ze stu tysięcy możliwych.

NA ZAKOŃCZENIE ROZMOWY

 • Luty 26, 2015 9:22 am

Na zakończenie ‘ rozmowy abonenci odkładają mikrotelefony , na widełki. Szczotki wybieraków pod działaniem sprężyn spi­ralnych FI i F3 powracają w położenie wyjściowe, to znaczy na styki zerowe. Każdy z abonentów (według schematu od Al do A4) sieci telefonicznej może nawiązać łączność z dowolnym abo­nentem. W naszym przykładzie dla jasności objaśnień posłużyliśmy się uproszczonym zestawem urządzeń telefonicznych. W rzeczy­wistości łącznice automatyczne o dużej liczbie numerów różnią się od omawianego schematu przede wszystkim wyposażeniem, a więc ilością zarówno przekaźników/ jak i wybieraków, oraz sposobem dokonywania połączeń abonentów.

DO WYKONANIA PROJEKTU

 • Luty 26, 2015 9:10 am

Do wykonania przekaźnika elektromagnetycznego według tego projektu są potrzebne drobne materiały: prostokątna płytka z la­minatu bakelitowego lub innego tworzywa o grubości 3,5—4,0 mm, pasek miękkiej blachy żelaznej (dobrze wyżarzonej), grubość 1,5 mm, cztery płaskie sprężynki stykowe ze starego przekaźni­ka telefonicznego, wkręt do metalu M-5 (długość około 50 mm) z parą nakrętek, drut nawojowy miedziany o średnicy 0,12— —0,14 mm (w izolacji emaliowej, tzw. DNE). W pierwszej kolejności zajmiemy się wykonaniem elektro­magnesu. Każdy elektromagnes, jak wiadomo, zawiera zwojnicę ; z drutu izolowanego umieszczoną na rdzeniu żelaznym. W tym przypadku rdzeń sporządzimy z wkrętu M-5 z miękkiej stali.

PRZEKAŹNIK REAGUJE

 • Luty 26, 2015 9:07 am

Następnie zmienimy bieguny prądu czerpanego z baterii. Przekaźnik reaguje jedna­kowo na prąd stały płynący w dowolnym kierunku, a więc jest to tak- zwany przekaźnik .obojętny. W celu zmierzenia natężenią prądu płynącego przez uzwojenie przekazmka^ włączymy w. obwód miliamperomierz. Okaże.się, że.przy napięciu 24 V natężenie prądu w obwodzie uzwojenia przekazmka me przekroczy 15 mA (0,015 A).  Przekaźnik samochodowy zadziała przy napięciu 6 V, lec prąd płynący przez uzwojenie elektromagnesu przekroczy namiemy się z kolei innym przekaźnikiem,, nazwijmy, go chwilowo „precyzyjnym”.

SEKCJA ŁĄCZNOŚCI

 • Luty 26, 2015 9:05 am

Na zajęciach kółka sekcji łączności warto przeprowadzić ba­danie charakterystyki przekaźników różnych typów. W posiadaniu uczestników mogą znaleźć się na przykład przekaźniki sa­mochodowe. Do badania kilku wybranych przekaźników wyko­rzystamy sprzęt pomiarowy ze zbiorów pracowni fizycznej. W tym celu przygotujemy miliamperomierz, woltomierz, prze­wody z wtyczkami do połączeń, baterie do 24 V, oporniki re­gulowane 350—500 omów. Ustalimy, że chłopcy zbadają trzy skonstruowane w różny sposób,przekaźniki. Pierwszy na przy­kład o najsolidniejszej konstrukcji pochodzący z samochodu, drugi —; znacznie mniejszy, posiadający z zewnątrz obudowę metalową osłaniającą cały precyzyjny mechanizm, a trzeci prze­kaźnik typu spotykanego w urządzeniach telekomunikacyjnych.

ROZKAZ W POSTACI IMPULSU

 • Luty 26, 2015 9:00 am

W pierwszej kolejności rozpatrzymy budowę i działanie prze­kaźnika elektromagnetycznego,  stanowiącego ważny element automatycznych łącznic telefonicznych. Przekaźniki mają szero­kie zastosowanie w różnych urządzeniach telemechanicznych. Stosuje się je w takich przypadkach, gdy zachodzi konieczność sterowania na odległość włączaniem bądź wyłączaniem kilku obwodów elektrycznych. Spełniają one rolę jakby dźwign umożliwiającej podnoszenie ciężarów przez mniejszą siłę.Przekaźnik może sterować jednocześnie kilka obwodów, a je­go uruchomienie wymaga małej mocy elektrycznej. Dzięki temu „rozkaz” w postaci impulsu elektrycznego można przesłać z dala po, cienkich przewodach do przekaźnika zamontowanego wraz z urządzeniem sterowanym w znacznej odległości. Naszkicujmy uproszczony schemat przekaźnika telefoniczne­go.

WKŁADKI MIKROFONOWE I SŁUCHAWKOWE

 • Luty 26, 2015 8:57 am

Wkładka mikrofonowa typu CB-49, posiada elektrody meta­lowe pozłacane, membrana zaś jest wykonana z folii aluminio­wej. Oporność (statyczna) wy­nosi 40 omów.  Wkładka mikrofonowa typu MB-49 posiada również elektrody posrebrzane, a mebranę wykonaną z folii aluminiowej. Oporność (statyczna) wynosi 20 omów .W mikrotelefonach aparatów telefonicznych stosuje się wkład-, ki słuchawkowe również jako elementy wymienne, łączące się za pomocą sprężyn stykowych.Wkładka słuchawkowa typu WS-01 i N49/S znajduje zasto­powanie w aparatach typu MB. W słuchawce_ znajdują się dwie ceweczki uzwojone drutem nawojowym o średnicy 0,12 mm, liczba zwojów wynosi 2X580, a oporność uzwojenia 2X27 omów.  Wkładka słuchawkowa CB typu N49 posiada-cewki uzwojone drutem 0,1 mm, po 1000 zwojów na każdej, oporność uzwojenia wynosi 2X75 omów.