//////

Reklama

Reklama

BUDOWA UCHA

  • Luty 26, 2015 6:42 am

Kończąc nasze informacje o początkach telefonii, zapoznajmy się z budową organu słuchu, czyli uchem ludzkim., Poznając bo­wiem budowę ucha, lepiej zrozumiemy zasady przekazywania wiadomości w postaci dźwięków. Ucho składa się z trzech głównych części: ucha zewnętrznego, środkowego i wewnętrznego. Drgania dźwiękowe w postaci fal docierają bezpośrednio do małżowiny usznej, gromadzą się w przewodzie słuchowym i działają na błonę bębenkową, oddzie­lającą ucho zewnętrzne od_ucha. środkowego, wskutek czego bło­na zostaje pobudzona do drgań. Od błony bębenkowej drgania są przenoszone do „mechanizmu” ucha środkowego (kostek słuchowych), składającego się’ z młoteczka, kowadełka i strzemiączjca. Młoteczek jest przyro­śnięty do błony bębenkowej.

Dodaj komentarz