//////

Reklama

Reklama

OLŚNIENIE ŁĄCZNOŚCIĄ

  • Luty 26, 2015 6:10 am

Optymiści olśnieni łącznością zamorską przepowiadali nowy triumf i zwycięstwo idei pokoju. Sądzono, że bezpośrednia łącz­ność zbliży narody Anglii i Francji, przyczyniając się do zapew­nienia trwałego pokoju i dalszego rozkwitu cywilizacji. Histo­ria jednak uczy, że środki techniczne przyczyniają się wprawdzie do ogólnego postępu, lecz same przez się nie mogą zapewnić trwałego pokoju.W późniejszym okresie ppłączono kablem Korsykę z Sardynią,a następnie Korsykę z Półwyspem Apenińskim.  Rozwój podwodnych linii telegraficznych kroczył drogą błę­dów, katastrof i niepowodzeń. Jednak pomyślne ułożenie szeregu mniejszych odcinków kablowych przyczyniło się do podjęcia no­wego gigantycznego zadania — zbudowania linii telegraficznej przez Ocean Atlantycki.

Dodaj komentarz